# شعر
چوب کودکی باید چوب کودکی خود را برداشت وهیاهوی شهر را با آن راند ورفت ورفت ودید صدای  طبیعت در بطن درختی پنهان است وباز رفت ودر ... ادامه مطلب
/ 45 نظر / 15 بازدید

کوهها منو فریاد بزنید

چوبان  دور  سسمی یای داغا داشا چوبان دور دوزله قوزولاری یاماجلارا                                   گوی اوجا داغلار بیرده سسلسن منی                                   گوی قوجا داغلار بیرده ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 17 بازدید

قصه بودو نبود

در امتداد  وجود رنگی است                       نشسته به زبان تفسیر سایه ندارد                                           که باز خواند ترا زیر گلدان پنجرهاش                مشق زندگی امروزت         پنهانست امتداد ... ادامه مطلب
/ 19 نظر / 16 بازدید